Новини

6 лютого 2013 р. Протизаконний інтернет-контент можна вилучити тільки за участі громадськості

6 лютого 2013 р. В Україні презентували перший підручник з медіаосвіти та медіаграмотності

5 листопада 2012 р. Хакери оголосили кібервійну Росії

5 листопада 2012 р. У Росії влада буде боротися з торрентами

19 жовтня 2012 р. Північноатлантичний альянс розглядає Росію, Китай і Іран в якості найнебезпечніших супротивників в області інформаційної безпеки

Пошук


 
На головну  → Освітні проекти  → Міжнародне інформаційне право

Міжнародне інформаційне право

Викладач: Пазюк Андрій Валерійович

Завантажити робочу программу.

Курс присвячений вивченню та аналізу основ міжнародного інформаційного права. Зміст курсу розроблений за комплексним підходом включає аналіз положень та норм міжнародних договорів, що стосуються захисту інформаційних прав та свобод людини, питання розвитку глобального інформаційного суспільства та суспільства знань, доступності ІКТ інфраструктури та використання ІКТ в цілях розвитку людства в цілому та подолання відставання за допомогою ІКТ у розвитку окремих регіонів та держав, міжнародного співробітництва та взаємодопомоги між державами у використанні ІКТ для подолання наслідків стихійних лих. Діяльність міжнародних міжурядових та неурядових організацій у цій сфері також буде вивчена та проаналізована в межах курсу.

Після засвоєння курсу студенти як юристи-міжнародники зможуть працювати з відповідними міжнародно-правовими документами з питань використання ІКТ в інтересах розвитку людства, захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері на глобальному, регіональному та національному рівнях та здійснювати практичну діяльність у сфері вирішення сучасних проблем людства (бідність, відставання у розвитку, маргіналізація, комп’ютерна злочинність і т.п.) за допомогою політико-правових рішень, що ґрунтуються на обізнаності з можливостями сучасних ІКТ.

International Information Law

The course is dedicated to study and analysis of main provisions of international information law. The content of the course is elaborated comprehensively and includes analysis of the provisions and rules of international treaties relating to the protection of information rights and freedoms, the development of the global information society and knowledge society, access to ICTs infrastructure and use of ICTs for human development in general and poverty reduction in the development of regions and countries by means of ICTs, international cooperation and mutual assistance among states in the use of ICTs to overcome the effects of disasters. Activities of international intergovernmental and non-governmental organizations in this field will also be studied and analyzed within the course.

After mastering the course, students as international lawyers will work with relevant international legal instruments related to the use of ICTs for the benefit of mankind, human rights and freedoms in the information area at the global, regional and national levels and make practice in addressing contemporary problems of humanity (poverty, underdevelopment, marginalization, computer crime, etc.) through the political and legal decisions based on knowledge of the capabilities of modern ICTs.