Новини

6 лютого 2013 р. Протизаконний інтернет-контент можна вилучити тільки за участі громадськості

6 лютого 2013 р. В Україні презентували перший підручник з медіаосвіти та медіаграмотності

5 листопада 2012 р. Хакери оголосили кібервійну Росії

5 листопада 2012 р. У Росії влада буде боротися з торрентами

19 жовтня 2012 р. Північноатлантичний альянс розглядає Росію, Китай і Іран в якості найнебезпечніших супротивників в області інформаційної безпеки

Пошук


 
На головну  → Освітні проекти  → Міжнародно-правовий режим цифрового мовлення

Міжнародно-правовий режим цифрового мовлення

Викладач: Кукіна Зінаїда Олександрівна

Навчальний курс присвячений вивченню особливостей міжнародно-правового регулювання цифрового мовлення. Курс досліджує становлення та розвиток правового регулювання цифрового мовлення в міжнародному праві;висвітлює особливості правовового регулювання цифрового мовлення в європейському просторі (та в інших регіонах світу), в країнах загальної та континентальної систем права; аналізуєособливості технічних аспектів та проблем розвитку цифрового мовлення в Україні, а також імплементацію міжнародних стандартів правового регулювання цифрового мовлення у внутрішнє законодавство.

Мета курсу полягає в засвоєнні студентами знань про універсальні міжнародні стандарти правового регулювання цифрового мовлення, а також про регіональні та внутрішньодержавні особливості відповідного регулювання. Крім того, велика увага приділяється порівняльному аспекту при вивченні матеріалу, який стосується правового регулювання цифрового мовлення в окремих юрисдикціях.

International Legal Regime of Digital Broadcasting

The course examines the characteristics of international regulation of digital broadcasting. The course examines the emergence and development of the legal regulation of digital broadcasting in international law; highlights the peculiarities of legal regulation of digital broadcasting in the European area (and other regions), in countries of common and civil law; analyses the features of the technical aspects and problems of the development of digital broadcasting in Ukraine and the implementation of international standards of legal regulation of digital broadcasting in domestic law.

The purpose of the course is to provide students with knowledge of universal international standards of legal regulation of digital broadcasting, as well as regional and national features of appropriate regulation. In addition, much attention is paid to the comparative aspect of material relating to the legal regulation of digital broadcasting in certain jurisdictions.