Новини

6 лютого 2013 р. Протизаконний інтернет-контент можна вилучити тільки за участі громадськості

6 лютого 2013 р. В Україні презентували перший підручник з медіаосвіти та медіаграмотності

5 листопада 2012 р. Хакери оголосили кібервійну Росії

5 листопада 2012 р. У Росії влада буде боротися з торрентами

19 жовтня 2012 р. Північноатлантичний альянс розглядає Росію, Китай і Іран в якості найнебезпечніших супротивників в області інформаційної безпеки

Пошук


 
На головну  → Освітні проекти  → Інформаційні системи моделювання та прогнозування міжнародних відносин

Інформаційні системи моделювання та прогнозування міжнародних відносин

Викладач: Мельничук Н.Б.

Практичний курс (майстер-клас).

Навчальний курс присвячено вивченню теоретичних і практичних підходів в галузі імітаційного моделювання міжнародних відносин, визначенню сутності та особливостей використання комп’ютерних моделей системної динаміки при дослідженні явищ та процесів глобального та регіонального розвитку країн світу; формуванню умінь і навичок роботи з комп'ютерною моделлю, засвоєння техніки експериментування з моделлю та отримання на його базі альтернативних варіантів прогнозних сценаріїв розвитку світу.

Під час вивчення курсу студенти працюють з моделлю, що демонструє динаміку та інтеграцію демографічної, енергетичної, економічної, екологічної та соціо-політичної систем суспільства; дозволяє досліджувати відмінності та взаємодії між країнами та регіонами світу, генерувати та досліджувати прогнозні сценарії розвитку типу „якщо-то”, визначати на їх основі найбільш ефективні програми дій.

Information systems for modelling and forecasting of international relations

Practical course (a master class).

The course deals with the theoretical and practical approaches in simulation modeling of international relations; revealing the essence and peculiarities of usage the system dynamics computer models in the study of phenomena and processes of global and regional development of the world; forming skills and abilities to work with a computer model; learning the techniques of experimenting with a model and obtaining alternative forecast scenarios of the world's development.

During the course the students work with a model that demonstrates the dynamics and integration of demographical, energetical, economical, environmental and socio-political systems of society; allows them to explore the differences and interactions between countries and regions of the world; to generate and study forecast scenarios of an "if-then" type; and determine the most effective programs of action based on these scenarios.