Новини

6 лютого 2013 р. Протизаконний інтернет-контент можна вилучити тільки за участі громадськості

6 лютого 2013 р. В Україні презентували перший підручник з медіаосвіти та медіаграмотності

5 листопада 2012 р. Хакери оголосили кібервійну Росії

5 листопада 2012 р. У Росії влада буде боротися з торрентами

19 жовтня 2012 р. Північноатлантичний альянс розглядає Росію, Китай і Іран в якості найнебезпечніших супротивників в області інформаційної безпеки

Пошук


 
На головну  → Освітні проекти  → Інформаційна геополітика

Інформаційна геополітика

Викладач: Панченко Жанна Олегівна

Навчальна дисципліна «Інформаційна геополітика» має за мету ознайомити студентів з особливостями розвитку інформаційної парадигми сучасної посткласичної геополітики з урахуванням процесів глобалізації, віртуалізації та медіатизації внаслідок розвитку нових інформаційних технологій та надати їм знання, уміння, навички ефективного дослідження інформаційного виміру сучасного геополітичного середовища.

Навчальна дисципліна «Інформаційна геополітика» забезпечує знання:

 • концептуально-теоретичних основ класичних та сучасних геополітичних концепцій та напрямів;

 • теоретичних засад формування геополітичної ідентичності України;

 • особливостей інформаційної парадигми посткласичної геополітики;

 • особливостей «образної» складової сучасної геополітики;

 • особливостей розвитку критичного напряму сучасної геополітики;

 • особливостей та складових частин структурного та культурного виміру критичної геополітики;

 • основних підходів до конструкту геополітичної ідентичності;

 • особливостей геополітичного позиціонування України в сучасному інформаційному (віртуальному) вимірі міжнародних відносин.

Information geopolitics

Academic discipline "Information geopolitics" is intended to familiarize students with special features of information paradigm of modern postclassical geopolitics considering the processes of globalization, virtualization and mediatization and provide them with knowledge and skills of information dimension of current geopolitical environment effective study.

Academic Discipline "Information geopolitics" provides knowledge of:

 • conceptual and theoretical foundations of classical and contemporary geopolitical concepts and trends;

 • theoretical basis of Ukrainian geopolitical identity;

 • features of information paradigm of postclassical geopolitics;

 • features of “image” component of modern geopolitics;

 • features of modern critical geopolitics direction;

 • the characteristics and components of structural and cultural dimensions of critical geopolitics;

 • main approaches to the concept of geopolitical identity;

 • features of the geopolitical positioning of Ukraine in modern information (virtual) dimension of international relations.