Новини

6 лютого 2013 р. Протизаконний інтернет-контент можна вилучити тільки за участі громадськості

6 лютого 2013 р. В Україні презентували перший підручник з медіаосвіти та медіаграмотності

5 листопада 2012 р. Хакери оголосили кібервійну Росії

5 листопада 2012 р. У Росії влада буде боротися з торрентами

19 жовтня 2012 р. Північноатлантичний альянс розглядає Росію, Китай і Іран в якості найнебезпечніших супротивників в області інформаційної безпеки

Пошук


 
На головну  → Освітні проекти  → Електронне урядування

Електронне урядування

Викладач: Андрєєва Ольга Миколаївна

Навчальна дисципліна є професійно-орієнтованою дисципліною що дає студентам загальну характеристику загальної ідеї та сучасних підходів до проблеми побудови інформаційного суспільства у сфері державного управління. Мета курсу “Електронне врядування” полягає в тому, щоб надати майбутнім фахівцям у галузі міжнародного права ґрунтовних знань та вмінь організації, діяльності, концептуальних засад формування електронного уряду як на Україні так і на світовому рівні. Студент має мати знання з сучасної системи міжнародних відносин, політології, основ інформаційно-аналітичної діяльності, міжнародного публічного права та сучасних комп’ютерних систем та технологій

Після засвоєння курсу студенти зможуть працювати з відповідними міжнародно-правовими документами з питань електронного врядування та здійснювати практичну діяльність у цій сфері.

E-governance (3 ects credits)

The course is professional-oriented discipline that gives students a General description of the main ideas and modern approaches to the problem of building the information society in the sphere of state management. The aim of the course “e-governance ” is to give the future specialists in the field of international law, fundamental knowledge and skills of organization, activity, conceptual bases of formation of e-government, both in Ukraine and at the global level. The student must have knowledge on the modern system of international relations, political science, bases of information-analytical activity, public international law and the modern computer systems and technologies

After learning of the course students will be able to work with relevant international legal documents on the issues of e-government and to carry out practical activities in this area.